Ga naar hoofdinhoud

SAMENVATTING MEERJARENPLAN

 ‘Samen, Sportief en Sociaal’

Wat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren? 

 • de vrijwillige inzet van leden verhogen t.b.v. de organisatie en het versterken van het ‘samen’ gevoel.
 • stabilisatie in ons ledenaantal (met een groei in jeugdleden en een krimp in senioren)
 • De ledenaantallen per leeftijdscategorie ‘gezond’ houden om daarmee continuïteit binnen de jeugdkolom te houden
 • De kwaliteit van de faciliteiten op peil houden
 • De kwaliteit en aantrekkingskracht van onze accommodatie verbeteren
 • Aantrekkelijke activiteiten organiseren of faciliteren
 • De kwaliteit van het voetbalaanbod op peil houden (trainingen en wedstrijden)
 • De sociale acceptatie vergroten door invoering en naleving spelregels/omgangsvormen door leden en bezoekers

Belangrijkste consequenties:

 1. Keuze om in te zetten op 1 volwaardig kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld (d.m.v. huur via de gemeente)
 2. Huidige KG veld alleen blijven huren indien dit financieel haalbaar is
 3. In 2020 een investering doen van € 15.000,- uit het eigen vermogen t.b.v. kantine/accommodatie
 4. De inzet van vrijwilligers verbeteren door beter inzicht in taken en coördinatie vanuit het bestuur
 5. Verhoging van individuele contributie indien minimale vrijwilligersinzet uitblijft.

Het volledige meerjarenplan is hier te vinden

Back To Top