Skip to content

Vertrouwenspersoon SC Muiderberg

In onze maatschappij hebben we op vele vlakken te maken met  regels en omgangsvormen. Ook bij SC Muiderberg is dat het geval. SC Muiderberg wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat zaken als pesten, intimiderend gedrag, agressie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag worden voorkomen.

Ook bij SC Muiderberg kunnen dingen gebeuren die als vervelend worden ervaren. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties). Er is één vertrouwenspersonen aangesteld; Jacqueline de Beer.

Profiel Jacqueline de Beer

“Ik ben moeder van 2 jongens waarvan de jongste al meer dan 10 jaar met veel passie en plezier bij SC Muiderberg voetbalt. Mijn man en ik staan graag langs de lijn bij dit leuke voetbalteam; mijn man als coach en ik als supporter. Vanwege mijn werkzaamheden als stafarbeidsdeskundige bij het UWV en als haptotherapeut ben ik gewend een luisterend oor te bieden aan collega’s en aan cliënten die (privacy)gevoelige onderwerpen willen bespreken. Toegankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit, respect en veiligheid zijn waarden die ik daarbij belangrijk vind.”

Gebeurt er iets bij SC Muiderberg met je, waar je met niemand anders over wilt of kunt praten, dan is Jacqueline bereikbaar via: jjhdebeer@gmail.com / 06-29128126

In onderling overleg stemmen we samen af welke vorm van contact de voorkeur heeft. Het spreekt voor zich dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?

  • Luisteren naar de melding of het probleem
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is op informele of formele wijze
  • In samenspraak bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn
  • Eventueel actief bemiddelen en/of zoeken naar een oplossing
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening
  • Antwoord geven op adviesvragen
  • Meedenken

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht altijd op vertrouwelijke wijze. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie kunnen ook direct gemeld worden bij:

Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF.

Telefoon: 0900-202 55 90 | Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Back To Top