skip to Main Content

SAMENVATTING MEERJARENPLAN

 ‘Samen, Sportief en Sociaal’

Wat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren? 

 • de vrijwillige inzet van leden verhogen t.b.v. de organisatie en het versterken van het ‘samen’ gevoel.
 • stabilisatie in ons ledenaantal (met een groei in jeugdleden en een krimp in senioren)
 • De ledenaantallen per leeftijdscategorie ‘gezond’ houden om daarmee continuïteit binnen de jeugdkolom te houden
 • De kwaliteit van de faciliteiten op peil houden
 • De kwaliteit en aantrekkingskracht van onze accommodatie verbeteren
 • Aantrekkelijke activiteiten organiseren of faciliteren
 • De kwaliteit van het voetbalaanbod op peil houden (trainingen en wedstrijden)
 • De sociale acceptatie vergroten door invoering en naleving spelregels/omgangsvormen door leden en bezoekers

Belangrijkste consequenties:

 1. Keuze om in te zetten op 1 volwaardig kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld (d.m.v. huur via de gemeente)
 2. Huidige KG veld alleen blijven huren indien dit financieel haalbaar is
 3. In 2020 een investering doen van € 15.000,- uit het eigen vermogen t.b.v. kantine/accommodatie
 4. De inzet van vrijwilligers verbeteren door beter inzicht in taken en coördinatie vanuit het bestuur
 5. Verhoging van individuele contributie indien minimale vrijwilligersinzet uitblijft.
Back To Top