Skip to content

Verenigingsbijdrage

Verenigingsbijdrage

Ter voorbereiding op volgend seizoen zijn we zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangekondigd druk bezig met het opzetten van de verplichte verenigingsbijdrage. Het doel is om ook de komende seizoenen voldoende hulp te krijgen van alle leden om onze vereniging goed te laten functioneren. Zonder deze hulp kan onze voetbalclub niet bestaan.
Om daadwerkelijk meer mensen ‘in de benen’ te krijgen heeft het bestuur in samenspraak met diverse vrijwilligers een vrijwilligersplan gemaakt. De uitgangspunten van dit plan zien er als volgt uit:

  1. Ieder lid of ouder dient een bijdrage in tijd te leveren (gelijkheidsbeginsel) op basis van tenminste 10 uren per seizoen
  2. Vrijwilligers met een vaste taak die meer uren inzetten zijn vrijgesteld van andere vrijwillige taken. (dus als je bijvoorbeeld teamcoach of bestuurslid bent hoef je geen verdere verenigingsbijdrage meer te leveren).
  3. We dicteren geen taken, maar geven iedereen inzicht in de noodzakelijke uit te voeren werkzaamheden en leggen de aanmelding voor een taak neer bij de leden zelf. Dit proces ondersteunen we met een online-tool.
  4. Het is mogelijk om in groepjes taken of activiteiten op te pakken om hiermee ook de sociale cohesie te verhogen (samen is leuker!). We zullen de teams hiervoor ook actief benaderen.
  5. Er mag onderling geruild worden zolang de taak maar uitgevoerd wordt.
  6. Je mag een taak eventueel tegen betaling overdragen aan een ander (maar de vereniging is geen partij in deze vergoedingen).
  7. En last but not least; wie niet bereid is om een bijdrage te leveren in tijd gaat substantieel meer contributie betalen. Deze inkomsten zijn nodig om taken of activiteiten tegen betaling uit te kunnen laten voeren. Iemand die geen enkele vrijwillige taak uitvoert gaat zo’n 90,- euro per jaar meer contributie betalen.

Op dit moment werken we er hard aan om alle benodigde taken in kaart te brengen. Hierbij maken we onderscheid tussen team gerelateerde taken en team overstijgende taken. Voor de verenigingsbijdrage richten we ons op de team overschrijdende taken, zoals de bardiensten, toernooi organisaties, onderhoud en wedstrijdsecretariaat. Team gerelateerde taken waaronder hulp training, scheidrechters en grensrechters zullen door de teams zelf ingevuld dienen te worden.

Voor de zomer zullen we nog een update geven van waar we staan met de verenigingsbijdrage. Wil je hieraan meewerken, meld je dan aan op info@muiderberg.nl

Back To Top