Ga naar hoofdinhoud

Jeugdindeling 21/22

De basis voor de jeugdindeling voor seizoen 2021-2022 is rond. Allereerst veel dank aan alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. Dit team van trainers, coaches en managers heeft in Corona tijd de trainingen en onderlinge wedstrijdjes laten doorgaan en eveneens voor grote toestroom gezorgd bij de jongere jeugd. Dit onder leiding van onze afzwaaiende jeugdvoorzitter Adriaan van den Broek, waarvoor hulde!

Zoals eerder aangegeven wordt eerst naar leeftijd gekeken en daarna naar voetbal kwaliteit en sociale aansluiting. Zoals aangegeven is de toestroom van de jongere jeugdleden een mooie opsteker voor de club. Er is echter ook minder nieuws, door een heel aantal opzeggingen is op dit moment geen JO-16 rond te krijgen. Er wordt nog naar oplossingen gezocht en ook met individuele spelers gekeken hoe ze toch kunnen blijven voetballen bij SC Muiderberg? Vandaar dat dit team niet in de publicatie voorkomt. In een aantal teams zijn er erg weinig wissels, dat zal ook volgend seizoen betekenen dat we solidair moeten zijn tussen de teams onderling wat het uitlenen van spelers betreft. Uiteraard blijven we ook vol op werving van nieuwe leden inzetten. Gelukkig hebben we in het jeugdbestuur Tom Foole bereid gevonden om zich op de werving te gaan richten.

Als club maken we een mooie stap door Eric de Jongh betrokken te houden als trainer en hoofd opleidingen voor de jeugd. Hij zal voor de jongste jeugd, samen met het team van trainers, een einde seizoenstraining organiseren op zaterdag 5 juni. Hier wordt in de JO-8, JO-9 en JO-10, waar dubbele teams mogelijk zijn, gekeken naar aansluiting op voetbal gebied om zo tot de finale team samenstelling te komen. Dit is ook noodzakelijk omdat veel nieuwe en recente leden nooit in team verband hebben kunnen spelen en er ook nog kinderen zijn waarvan nog niet 100% zeker is of ze bij de club doorgaan. Bij de einde seizoentraining word gekeken naar voetbal kwaliteit en naar inzet. Wie past waar goed en hoe sluit dat aan op het voetbalplan en de trainings aanpak van SC Muiderberg? Aan het voetbalplan wordt op dit moment de laatste hand gelegd en dat zal samen met de finale team indeling gepubliceerd worden.

We werken ook nog aan de volledige trainers bezetting en de trainings tijden voor volgend seizoen. Op de JO-13 en JO-15 trainers positie hebben we een vacature uitstaan, suggesties voor het aantrekken van een trainer met bij voorkeur zijn papieren zijn welkom? Het jeugdbestuur heeft met trainers, managers en coaches zijn best gedaan om alle betrokkenen, daar waar het wisselingen betreft, persoonlijk op de hoogte te stellen. Mochten er nog vragen zijn kunt u bij de respectievelijke coordinator uit het jeugdbestuur terecht.

Namens het jeugdbestuur en met sportieve groet,
Frank Pon

Back To Top