Skip to content

Invoering van nieuw vrijwilligersbeleid seizoen 2022/ 2023

Sc Muiderberg – Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we met zijn allen!

Beste leden en ouders van jeugdleden,

De zomervakantie staat alweer voor de deur en het zal de komende maanden rustig zijn op de Negen Morgen. We hebben het seizoen knallend afgesloten met een fantastische jeugdsurvival en een drukbezocht en enorm succesvol Zandhazentoernooi.

Het voetballen en alle andere activiteiten op onze club worden mogelijk gemaakt door de inzet van enorm veel vrijwilligers en enthousiaste spelers. Denk naast het organiseren van evenementen bijvoorbeeld aan onderhoud, krijten, schoonmaak, inkoop etc. We zijn er trots op dat binnen onze club zoveel mensen zich inzetten voor de vereniging. Want alleen met hulp van iedereen kunnen we de vereniging laten groeien en bloeien!

Om nog beter gebruik te kunnen maken van de bereidheid van al onze leden en ouders om zich in te zetten voor de vereniging, gaan we komend seizoen een stap maken in ons vrijwilligersbeleid; een aangescherpt beleid (conform besluit Algemene Leden Vergadering 2019) en een professionele tool om alles eenvoudig te plannen en registreren.

Met als doel om een toekomstbestendige vereniging te zijn en (nog) meer leuke activiteiten te kunnen organiseren. Denk aan een senioren toernooi of senioren survival, een ouder – kind toernooi, vrijdagavond voetbal of misschien zelfs een internationaal toernooi. Met een beetje hulp van iedereen is er veel mogelijk!


Het vrijwilligersbeleid in het kort

Om jullie een idee te geven wat het behelst, delen we nu alvast de belangrijkste uitgangspunten:

 • Ieder lid of iedere ouder dient een bijdrage in tijd te leveren (gelijkheidsbeginsel) op basis van tenminste 10 uren per seizoen. Dit wordt omgerekend naar 100 punten.
 • Vrijwilligers met een vaste taak die meer uren inzetten zijn vrijgesteld van andere vrijwillige taken. Dus als je teamcoach of bestuurslid bent hoef je bijvoorbeeld geen bardiensten te draaien. Ook commissieleden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersuren.
 • Je kan zelf kiezen welke activiteiten je wilt doen. We geven inzicht in de noodzakelijke uit te voeren werkzaamheden en leggen de aanmelding voor een taak neer bij de leden zelf. Dit proces ondersteunen we met een online-tool.
 • Het is mogelijk om in groepjes taken of activiteiten op te pakken om hiermee ook de sociale cohesie te verhogen. Samen is leuker!
 • Er mag onderling geruild worden zolang de taak maar uitgevoerd wordt.
 • Ben je niet in staat of bereid om de 10 uur vrijwilligersbijdrage te leveren dan kan je dit vooraf afkopen tegen betaling van EUR 65.


Hoe werkt het in de praktijk?

 1. Ieder lid of iedere ouder van jeugdlid krijgt toegang tot de online-tool van Voetbalassist (werkt ook op je mobiel). Dit systeem wordt al door meer dan 400 andere verenigingen gebruikt.
 2. In deze tool staan alle vrijwilligerstaken en het aantal punten dat met deze taak te verdienen is.
 3. Ieder lid of iedere ouder van jeugdlid dient 100 punten aan activiteiten te voldoen. Dit staat ongeveer gelijk aan 10 uur.
 4. Je geeft je voorkeurstaken op via de tool (of je stuurt een mail naar de beheerder over de betreffende taak).
 5. De tool zorgt voor een automatische planning op basis van beschikbaarheid en voorkeuren.
 6. De tool stuurt je een herinneringsmail zodat je je taak niet vergeet.
 7. Ruilen of overdragen kun je doen via de tool (conform de regels hieromtrent zoals tijdige vervanging etc).

 

Wanneer gaan we hiermee beginnen?

Na de zomer, bij aanvang van het nieuwe seizoen gaat het nieuwe beleid in en starten we met de tool. We gebruiken de zomermaanden om het systeem in te richten en klaar te maken voor gebruik.

Dus na de zomer komen we bij jullie terug. En dat alles om mogelijk te maken waarvoor we lid zijn geworden van onze mooie club; een plek van betekenis om onze jeugd op te laten groeien, samen sporten, verliezen incasseren en winsten vieren en bovenal veel gezelligheid en een fijne ontmoetingsplek.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande richt je dan gerust tot een van ons.

Sportieve groet,

De Commissie Vernigingsbijdrage

Hans, Matteo, Francien en Tjeerd

Back To Top