Skip to content

GOED kledingsponsor senioren

Zeer zeer blij zijn wij dat GOED heeft besloten om ook de kleding van onze senioren te sponsoren. GOED was al aantal jaren kledingsponsor van de junioren en prijkt nu ook op de shirts van onze senioren. Wij zijn GOED zeer dankbaar voor deze steun. Mochten er nog leden op zoek zijn naar een zeer GOEDe arbodienst, neem dan een kijkje op: https://www.goed.co/

GOED wil medewerkers aanzetten tot inzet om (bij ziekte) weer aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Dit vanuit de overtuiging dat de medewerker zelf de regie kan nemen over zijn/haar gezondheid, functioneren en arbeidsvreugde. Door de hulp die GOED hierbij biedt, kan de werkgever beschikken over goed functionerende medewerkers die hem helpen om zijn doelstellingen te realiseren.

Back To Top