Skip to content

Di 12 dec: Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 12 december 2023 vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
We starten om 20:00 uur in ons clubhuis. Komt allen!

Op de agenda: 

 • welkom en opening
 • ingekomen stukken
 • kortverslag jaar 2022 – 2023
 • Voorzitter (Tjeerd Kooij)
 • Jeugd (Wouter &Frank Pon)
 • Velden & buiten terrein (Gerrit Groenewegen)
 • Leden ontwikkeling (Jacob Schorer)
 • Introductie Geert Smid
 • financieel verslag 2022 /2023 – Joris Dekker
 • verslag kascommissie – decharge verlenen penningmeester
 • verkiezing kascommissie
 • voorstel begroting 2023-2024
 • voorstel contributie 2024 – 2025
 • vacatures, vrijwilligersbeleid en commissies
 • Stemming voordracht Geert Smid
 • rondvraag
 • afsluiting

Vacatures bestuursleden:
– bestuurslid senioren
– secretaris

Stukken: 
agenda ALV 2023
notulen ALV 2022

Back To Top