Skip to content

Update ALV maandag 28 november

Zoals al eerder aangekondigd: op maandag 28 november vindt de ALV van dit jaar plaats. We starten om 20.00 uur in de kantine en hopen daar zo veel mogelijk leden te zien! De volgende punten staan op de agenda:

 • Welkom en opening
 • Agenda
 • Ingekomen stukken
 • Kort verslag afgelopen jaar + vooruit kijken
  • Voorzitter (Tjeerd Kooij)
  • Jeugdvoorzitter (Frank Pon)
  • Velden en accomodatie (Gerrit Groenewegen)
  • Leden ontwikkeling (Jacob Schorer)
 • Financieel verslag seizoen 2021-2022
 • Verslag kascommissie – decharge Penningmeester
 • Verkiezing kascommissie
 • Voorstel begroting seizoen 2022-2023
 • Vrijwilligersbeleid
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Eventuele andere aandachtspunten/ vragen/ inkomende stukken kunnen gemaild worden naar info@scmuiderberg.nl
De notulen van de ALV van het vorige jaar kun je hieronder downloaden: ALV Notulen 07 februari 2022.pdf

Back To Top