• ALV 19 JAN 2021

 • De ALV zal dit jaar online plaatsvinden en wel op dinsdag 19 januari 2021 om 20:00u.
  Alle leden hebben hier een mail over ontvangen. Heeft u dat niet? Meldt u zich dan aan via onze nieuwsbrief op de hompage.

  U ontvangt op dinsdag 19 junuari een link naar de online ALV via ZOOM in uw mailbox.

 • SAMENVATTING VAN HET MEERJAREN PLAN

 •  ‘Samen, Sportief en Sociaal’

 • Wat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren? 

  • de vrijwillige inzet van leden verhogen t.b.v. de organisatie en het versterken van het ‘samen’ gevoel. 
  • stabilisatie in ons ledenaantal (met een groei in jeugdleden en een krimp in senioren) 
  • De ledenaantallen per leeftijdscategorie ‘gezond’ houden om daarmee continuïteit binnen de jeugdkolom te houden 
  • De kwaliteit van de faciliteiten op peil houden 
  • De kwaliteit en aantrekkingskracht van onze accommodatie verbeteren 
  • Aantrekkelijke activiteiten organiseren of faciliteren 
  • De kwaliteit van het voetbalaanbod op peil houden (trainingen en wedstrijden)
  • De sociale acceptatie vergroten door invoering en naleving spelregels/omgangsvormen door leden en bezoekers
 • Belangrijkste consequenties:

  1. Keuze om in te zetten op 1 volwaardig kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld (d.m.v. huur via de gemeente)
  2. Huidige KG veld alleen blijven huren indien dit financieel haalbaar is
  3. In 2020 een investering doen van € 15.000,- uit het eigen vermogen t.b.v. kantine/accommodatie
  4. De inzet van vrijwilligers verbeteren door beter inzicht in taken en coördinatie vanuit het bestuur
  5. Verhoging van individuele contributie indien minimale vrijwilligersinzet uitblijft.