• Onze jeugdcommissie   
  Adriaan van den Broek  Voorzitter
  Memed  Salamat coordinator mini's - onder 10
  Bart van Schagen coordinator onder 11 t/m onder 14
  Rick van Echtelt coordinator onder 15 t/m onder 19
  Patrick de Jong algemene jeugdzaken en jeugdscheidsrechter
  vacature meisjesvoetbal
 • Beleid ten aanzien van de teamindeling voor de jeugd:

  De jeugdcommissie maakt een indeling per seizoen.
  Begin juni moet aan de KNVB de nieuwe teamindeling worden doorgegeven. Dit is altijd een flinke klus.De jeugdcomissie gaat in nauw overleg met de trainers en coaches. Kern van dit alles is dat we ons best doen om het voor iedereen zo leuk en uitdagend mogelijk te maken. 

  De uitgangspunten zijn als volgt:

  1. Leeftijd per geboortjaar als basis voor indeling 
  2. Voetbal sterkte indien er per leeftijd meerdere teams geformeerd kunnen worden in nauwe samenspraak met Remi
  3. Vrienden en vriendinnen bij elkaar - sociale cohesie

  Met name punt 2 geeft nog weleens discussie. We doen ons uiterste best om dit zo goedmogelijk met betrokkenen af te stemmen en we weten dat niet iedereen 'gelukkig' kunnen maken. Intentie is wel altijd dat we iedereen die wil voetballen in een zo gelijkwaardig mogelijk team en competitie krijgen. Samenwerking met de KNVB is hiervoor ook van goot belang en er is dus nauw contact met betrokkenen bij de KNVB. 

  Vragen en opmerkingen kunnen altijd gesteld worden bij de betreffende coordinatoren.