• Informatieavond maandag 30 september 19.30 uur - 21.30 uur

 • Beste leden (en ouders van jeugdleden) van SC Muiderberg,

  De kop is er weer af!

  We zijn twee weken geleden van start gegaan met het seizoen 2019/2020. Dankzij onze vaste vrijwilligers (en in het bijzonder Fred Pool, Loek Dijkstra, Theo Harmsen, Fred de Haan en Henk Glodzbach) ligt onze accommodatie er werkelijk weer schitterend bij. Met velden als biljartlakens, opgefriste kleedkamers, nieuwe sportmaterialen en nieuwe tenues (met dank aan Bart Oudshoorn en Fred Roos en onze sponsoren) zijn de belangrijkste randvoorwaarden om te voetballen weer volop aanwezig. 

  Ook ons jeugdbestuur is het weer gelukt om de (jaarlijkse terugkerende en ingewikkelde) puzzel te leggen om alle jeugdteams weer samen te stellen en hierbij de juiste trainers en begeleiders te organiseren. Dit proces is jaarlijks een pittige opgave en uitdaging.
  De KNVB hanteert scherpe leeftijdsgrenzen, mogelijkheden om te schuiven in verband met de hoeveelheid beschikbare spelers zijn beperkt en daarnaast wordt ook nog geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met alle individuele wensen. Vaak lukt dit, en soms niet. Door op tijd en met elkaar te communiceren over de (beschikbare) keuzes hopen we op zoveel mogelijk draagvlak voor keuzes bij zowel spelers als ouders. Alle spelers die dit jaar in een ander team zijn geplaatst wens ik in het bijzonder veel succes en plezier. De ervaring leert dat na een aantal weken in een nieuw team iedereen zijn plekje wel weer gevonden heeft. Bij blijvende knelpunten zijn de coördinatoren altijd beschikbaar om met spelers en ouders mee te denken over alternatieve oplossingen. 

  Bestuur en vrijwilligers

  Terwijl het wekelijkse ritme van trainen en wedstrijden gewoon doorgaat, zitten we als bestuur niet stil om de vereniging verder te ontwikkelen. Met het bestuurlijk afzwaaien van Marc Norden en Hans van Hemessen zijn er een aantal nieuwe mensen toegetreden tot het bestuur en hebben enkele bestuursleden een andere rol gekregen. Jochem van den Ham is als bestuurslid doorgeschoven naar de portefeuille kantine & exploitatie. Gerrit Groenewegen heeft de portefeuille secretariaat overgedragen aan Jacob Schorer en bezet nu de portefeuille onderhoud velden en accommodatie. 

  Adriaan van den Broek (jeugd) en Tjeerd Kooij (senioren) hebben het bestuur versterkt en de overige bestuursleden blijven actief in hun huidige rol: Liesbeth Kastelein (portefeuille Communicatie & Activiteiten), Fred Roos (Sponsoring), Derk-Jan van de Berg (penningmeester) en Yannes Koning (voorzitter). Het bestuur heeft daarmee nog maar 1 vacature (portefeuille vrijwilligerszaken) waarvoor we graag kandidaten uitnodigen om toe te treden tot het bestuur. Ook in de diverse commissies zijn weer nieuwe mensen toegetreden en ik voel op alle fronten veel energie om er weer een mooi jaar van te gaan maken met elkaar. Op onze website zullen we binnenkort weer een volledig overzicht presenteren van de bezetting in bestuur en commissies en de diverse vacatures. Heb jij ook belangstelling voor een specifieke rol of wil je je graag inzetten voor de vereniging, schroom dan niet om mij geheel vrijblijvend te benaderen. Voel je welkom! 

  Accommodatie

  In het kader van het Accommodatiebeleid van de gemeente Gooise Meren zijn we al een tijdje in gesprek over onze accommodatie. Als vereniging hebben we een aantal wensen en willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen om de vereniging toekomstbestendig te maken.  De gemeente (als onze huurbaas van de velden) heeft de ambitie om eigenaar te worden van alle sport gerelateerde onderdelen van sportaccommodaties (velden en kleedkamers).  Op dit moment zijn we als vereniging eigenaar van zowel kantine, sporthal als kleedkamers. Een eventuele overdracht in eigendom van kleedkamers en een nieuwe rol als huurder voor ons als vereniging, is wat het bestuur betreft bespreekbaar, mits er door de gemeente aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Als bestuur hebben we een eigen visie op dit vraagstuk, welke we tijdens de informatieavond op 30 september a.s. graag met de leden willen delen. (zie ook het volgende onderwerp)

  Damesvoetbal

  Vorig jaar is het gelukt om een meisjeselftal (tot 16 jaar) de competitie in te sturen. En niet zonder succes! We zien een jaar later meteen dat dit een aantal meisjes heeft geïnspireerd om ook te gaan voetballen.  (en de Oranje Leeuwinnen leveren ook hun bijdrage...).
  In het voorjaar is een groep enthousiaste (volwassen) dames begonnen met voetballen. Na een proefperiode hebben we bij de deelnemers geïnventariseerd of er animo is om als lid van de vereniging door te gaan. Inmiddels hebben circa 11 dames zich aangemeld. De komende periode proberen we deze groep nog wat groter te maken. Hierbij bieden we de mogelijkheid om flexibel deel te nemen. Dus of je nu wekelijks wil trainen, 1 keer per maand of twee keer per jaar een toernooitje wil meevoetballen. In alle gevallen ben je welkom!

  Medio september gaan we verder met de trainingen en onderzoeken we de mogelijkheden om ook in competitieverband met de dames van start te gaan. Al met al een mooie ontwikkeling om onze vereniging een bredere basis te geven en de betrokkenheid te vergroten. Ken je dames die ook willen voetballen? Laat ze dan contact opnemen met Yannes Koning - 06-51722601 - Wordt vervolgd!

  Van leden-enquete naar meerjarenplan! Praat op 30 september mee om mede richting te geven aan de ontwikkeling van onze vereniging.

  Tijdens de aankomende ALV van november wil het bestuur een bestuursvisie en meerjarenplan presenteren waarbij we onze visie omzetten naar concrete plannen en acties. Belangrijke input hiervoor ontvingen we vorig jaar via de leden-enquete. Op basis van de uitkomsten van de enquete heeft het bestuur de belangrijkste thema's vastgesteld waarvoor we beleid en plannen willen maken.  Deze thema's zijn:

  • missie en doel van de club (waar staan we voor en welk doel dienen we?)
  • leden-ontwikkeling (hoe zorgen we voor continuïteit met voldoende leden)
  • sport (voetbal, plezier vs ontwikkeling/prestaties, andere sporten faciliteren)
  • accommodatie (faciliteiten, kosten en opbrengsten)
  • activiteiten (behoefte om te ontmoeten, recreatie en binding)
  • bedrijfsvoering (wie doet wat en hoe houden we het betaalbaar?)
  • communicatie (hoe houden we contact met elkaar  - persoonlijk en digitaal)
  • omgeving (hoe willen we ons tot de omgeving verhouden - dorp, andere verenigingen, gemeente)

  Op maandagavond 30 september van 19.30 uur - 21.30 uur organiseren we een informatieavond om op die avond met zoveel mogelijk leden, ouders en belangstellenden van gedachten te wisselen over de verschillende manieren waarop we invulling kunnen geven aan onze ambities. We gaan dit doen via een thema-carroussel. Tijdens deze avond geven de bestuursleden een korte presentatie over het onderwerp en benoemen de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden. Vervolgens kan iedereen in 3 rondes aanschuiven bij een thema-tafel, vragen stellen en input geven. Met de opbrengst van deze avond gaat het bestuur het (concept) meerjarenplan opstellen wat medio oktober aan de leden ter inzage wordt gegeven. Tijdens de ALV in november moet het meerjarenplan (inclusief begrotingsvoorstel) door de leden worden goedgekeurd, waarna bestuur en commissies aan de slag kunnen met de uitvoering en we daadwerkelijk stappen kunnen gaan zetten om onze ambities om te zetten naar concrete acties.

  Namens het bestuur nodig ik iedereen van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn. Met name ook de ouders van jeugdleden, aangezien de jeugd de toekomst heeft!  Het bestuur verwacht een hoge opkomst. 

  Ga naar buiten en geniet!

  De zomer nadert zijn einde en de herfst dient zich al een beetje aan. Vandaag was ik op de Negen Morgen en genoot samen met veel aanwezigen van het herfstige zomerweer en alle teams die met nieuwe hoop, vertrouwen en energie begonnen zijn aan een nieuw seizoen.

  Onlangs werd in Barcelona het trainingsstadion vernoemd naar Johan Cruijff. Op de gevel staan bekende uitspraken van de grote meester. Een daarvan luidt in het Catalaans: 'Salid y disfrutad'  - Ga naar buiten en geniet! En zo is het!

   

  namens het bestuur,

  Yannes Koning (voorzitter)