• BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN SPORTCLUB MUIDERBERG


  1928
  Naar aanleiding van de Olympische Spelen in Amsterdam werd op 1 september door enkele enthousiaste voetballiefhebbers, onder leiding van meester Vreeken, Voetbal Vereniging Muiderberg (V.V.M.) opgericht. Er werd gestart met een seniorenelftal. Het speelveld was het weiland van Jo Niewohner, gelegen tussen de Paulinelaan, de Willemslaan en de Eikenlaan (nu de dorpswei geheten) nadat de koeien eraf waren en er het een en ander geruimd was. Het tenue was analoog aan dat van H.B.S., zwart met witte boorden, dat vond men mooi en chic.


  1930
  Het eerste echte kampioenschap van de vereniging. Ook werd er een tweede elftal opgegeven bij de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB).


  1935
  Een clubhuis werd gebouwd, een tweedehandsje uit Weesperkarspel, met twee kleedkamers en een ruimte voor thee en andere benodigdheden. Om zich te wassen was er regenwater uit een ton.


  1936
  De bekroning voor de vereniging: het kampioenschap van de 2de klasse AVB werd binnengehaald.


  1939
  Inmiddels afgezakt naar de 3de klasse AVB, dreigde de vereniging opgeheven te worden. Dit kwam vooral door een tekort aan spelers. Vele spelers vonden het kampioenschap een mooie gelegenheid om te stoppen. Ook door de crisis vertrokken er spelers uit Muiderberg. Het tweede elftal werd opgeheven. Het werd zelfs heel moeilijk om een eerste elftal op de been te houden. Het kwam vaker voor dat men met negen dan met elf spelers aantrad.


  1942
  De vereniging kreeg een behoorlijke oppepper, doordat D. Timmer de nieuwe voorzitter werd. Met J. van Zanten en F. van Hamond zorgde hij voor een echte club-structuur. Er kwam weer een tweede elftal bij.


  1943-44
  Er werd voor het eerst een trainer aangetrokken.


  1944
  Het nieuwe terrein in het Kocherbos werd op 20 augustus in gebruik genomen. Voor de gebeurtenis was een genoeglijk en sportief programma samengesteld.


  1945
  3 augustus was een zwarte bladzijde in onze voetbalgeschiedenis. Het was de dag dat onze voorzitter D. Timmer naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. De hele club was totaal verslagen.


  1945
  In oktober kwam het eerste clubblad “De Kwaker” voor het eerst uit. Het blad zou 4 jaargangen in leven blijven.


  1945-46
  Kampioen van de 3de klasse AVB.


  1948
  Het 20-jarige jubileumjaar, het tenue veranderde van kleur, we gingen in geel-blauw voetballen.


  1951
  VVM fuseerde met gymvereniging Etios en de naam werd Sport Club Muiderberg. Ook kwam er een dames-handbalafdeling bij.


  1952
  Er werd gestart met het tweede clubblad VVM/SCM-Nieuws. Ook dit blad zou 4 jaargangen uitkomen.


  1953
  Met veel uit Indonesië teruggekeerde spelers werd S.C. Muiderberg kampioen van de 2de klasse AVB met een doelsaldo van 100-25. Veldtrainer was J. Scholten, conditietrainer A.G. Wunderink.


  1955
  De kroon werd op het werk gezet. Muiderberg werd kampioen van de 1ste klasse AVB en promoveerde naar de 4de klasse KNVB. Ook het tweede elftal werd kampioen.


  1956
  Het bestuur bracht een zomeravondcompetitie tot stand: het “Gouden plak” toernooi. Er werd gestreden om een echte gouden plak van 5 centimeter. Het werd een geweldig succes.


  1956
  Er kwam een provisorische lichtinstallatie op het veld. De stroomvoorziening kwam tot stand via een bovengrondse kabel door de boomtoppen. Deze kabel moest worden aangesloten op het buitenstopcontact bij “Lange Henk Meijer” op toen nog de Brink, nu Gerard Doulaan.


  1959
  De lichtvoorziening kwam tot stand via een echte grondkabel. Door vrijwilligers was een geul door het bos gegraven, waarna de PEN de grondkabel erin kon leggen.


  1960
  We kregen min of meer echte veldverlichting.


  1961-62
  SC Muiderberg werd kampioen van de de 4de klasse KNVB. Helaas was er toen nog geen rechtstreekse promotie naar een klasse hoger. Met drie andere kampioenen, BFC, BVC en SDZ moest er gestreden worden om 1 promotieplaats. BVC was de sterkste.


  1963
  Een actiecomité werd opgericht om financiële middelen te creëren. Door de groei van de vereniging was een 2de veld noodzakelijk. Diverse opties passeerden de revue, zoals uitbreiding in, naast of achter het Kocherbos. De gemeente zou voor het veld zorgen, maar de opstallen waren een zaak voor de vereniging. Een resultaat kwam niet tot stand.


  1966-67
  De vereniging was danig gegroeid, naar 5 senioren- en 4 jeugdteams.


  1968
  De vereniging vierde het 40-jarige jubileum op grootse wijze. Opmerkelijk was dat tijdens de receptie in Hotel Faust aan Zee tegelijkertijd een groot jeugdtoernooi plaatsvond in het Kocherbos.


  1969
  Het clubtenue veranderde weer van kleur. Voorstanders in het bestuur voor het chique witte tenue van Real Madrid zorgden voor de ommekeer van geel-blauw naar wit.


  1970
  Het actiecomité haalde het streefbedrag van f 50.000,-.


  1972
  Een nieuwe locatie voor een voetbalcomplex aan de Dijkweg kwam in beeld, omdat het streven vanaf 1963 voor een tweede veld in/rondom het Kocherbos niet beloond werd.


  1973
  Op 1 november sloeg Mw. F. Grijzenhout de eerste paal voor het nieuw te bouwen clubhuis.


  1975-76
  De eerste kleedkamers waren gereed.


  1975
  Het 3de kerstdagtoernooi werd geboren, de voorloper van het YumYumToernooi.


  1976-77
  Het seizoen eindigde in een dieptepunt. Na 22 seizoenen 4de klasse KNVB degradeerde het 1ste elftal naar de 1ste klasse AVB.


  1977
  De hockeyclub trad toe tot de omnivereniging die S.C. Muiderberg in de loop der tijd was geworden.


  1978
  Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum werd er gestart met een actie voor een echte sportvloer in onze eigen sportzaal. De actie heette ‘Maak ‘m heter, sponsor een meter”.


  1978-79
  Er werd helaas opnieuw gedegradeerd naar de 2de klasse AVB.


  1979
  Er werd gestart met acties om te komen tot damesvoetbal.


  1979 De officiële start van het damesvoetbal. De contributie bedroeg Fl. 10,- per maand.
  Op 29 september werd de vernieuwde sportzaal officieel geopend.


  1980
  De zaterdag-afdeling werd opgericht. Het uit een groep zaalvoetballers geformeerde team stond onder leiding van H. Bakker.


  1981
  Er kwam een aparte trainer voor het damesteam.


  1983-84
  Er werd een aparte trainer aangesteld voor de zaterdag-afdeling. De shirtreclame doet voor het eerst zijn intrede.


  1984-85
  De zondag 1 promoveerde door het winnen van de na-competitie naar de 1ste klasse AVB.


  1985
  Er werd een betaalde jeugdtrainer aangetrokken, die voor het eerst de gehele jeugd van de F- t/m de B-junioren ging trainen.


  1985-86
  Voor de tweede keer werd de na-competitie gewonnen. Doordat er geen plaats was in de KNVB voor een team uit de AVB, volgde er geen promotie.
  De damescompetitie werd door gebrek aan speelsters opgeheven.


  1988
  De zaterdag-afdeling bestond uit 4 teams; de zaterdag 1, 2 en 3 en een veteranen team.