• ALV 9 december met Meerjarenplan

 • Maandag 9 december is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 20.00 op de Negen Morgen. 

  Het bestuur vraagt de leden om een aantal belangrijke besluiten ten aanzien van de nabije toekomst van onze vereniging mede ook vanwege de gesprekken met de gemeente Gooische Meren over de accomodatie en de impact daarvan. 

  Hiervoor is het Meerjaren plan gemaakt. 

  Om de avond een kader te geven is er uiteraard ook een agenda. 

   

  Vanwege het belang hopen we van harte op een hoge opkomst. 

   

  Hopelijk tot de 9e! 

  Bestuur SC Muiderberg

  Agenda ALV